Spoločnosť

Adding value - je v strategickej špecializácii.

Už od roku 1945 sa zameriavame na špeciálne prísady do potravín a liečív a venujeme sa identifikácii nových, inovatívnych aplikácií v tejto oblasti. Tento prístup sa nám vyplatil. V súčasnosti spoločnosť KUK s centrálou v Ried im Innkreis, v Rakúsku, a 23 dcérskymi spoločnosťami, patrí v Európe, v strednej Ázii a východnej Afrike medzi najznámejšie firmy v tomto sektore. Naším cieľom je pôsobiť ako spojovací článok medzi medzinárodnými dodávateľmi vybraných ingrediencií a výrobcami potravín a liečív, s najvyššími požiadavkami na kvalitu. U nás, v miestnom jazyku a s tímom odborníkov orientovaných na riešenia.

Filozofia

Adding value - je v netradičnom prístupe.

KUK: tri písmená s jediným cieľom: vytvárať pridanú hodnotu prepájaním odborníkov na prísady, produktových vývojárov a náročných koncových spotrebiteľov. Nech už sa zameriame na čokoľvek, vždy myslíme na celkový kontext. Pýtame sa. Robíme vlastný výskum. A prispôsobujeme naše vedomosti konkrétnym potrebám našich zákazníkov, až kým nenájdeme perfektné riešenie. Čím je úloha zložitejšia, tým je náš prístup inovatívnejší - netradične flexibilný a orientovaný na budúcnosť.

História

ADDING VALUE - je naša priekopnícka vízia.

Sledujeme potreby trhu, čo znamená, že sme o krok vpred, predvídame trendy v momente, keď ostatní len začínajú. Zakladatelia spol. KUK – páni Krist, Ulrich a Kössl – oživili povojnový trh umelým medom. Následné spustenie výroby pektínu predznamenalo ďalší úspech firmy.

>> viac

1950

K tímu sa pripája nový vizionár: pán Herbert Karsch, ktorý správne predvída rast trhu s pektínom. Vďaka nemu sa spoločnosť v strategicky správnom okamihu prestáva zameriavať na výrobu a začína obchodovať s prísadami pre potravinársky priemysel.

1984

Na scénu prichádza pán Anton Kirchtag. Ten v priebehu niekoľkých rokov posúva obchodovanie spoločnosti z národnej úrovne na úroveň medzinárodnú. Podarilo sa mu tak v správnom čase zareagovať na otváranie východoeurópskeho trhu, čím spoločnosť KUK získala náskok pred trendom vznikania veľkých distribučných sietí. Pod jeho vedením spoločnosť prestáva uvažovať v rámci jednotlivých krajín a začína uvažovať v rámci regiónov – KUKalizácia.

1990

Vďaka 25 obchodným zástupcom je spoločnosť KUK jednou z popredných rakúskych distribútorov. V roku 1993 sa zo spoločnosti vstupom na maďarský trh stáva medziregionálna spoločnosť obchodujúca za hranicami Rakúska. V roku 1994 KUK otvára svoju prvú dcérsku spoločnosť KUK-Bohemia v Prahe. Toto je začiatok vytvárania malých tímov odborníkov, s ktorými firma vstupuje na dalšie východoeuropské trhy.

1995

Pán Anton Kirchtag, ako jeden z prvých ľudí, identifikoval nový trend "funkčných potravín" a znovu sa stal priekopníkom. Rozšíril portfólio spoločnosti o nutričné látky a farmaceutické ingrediencie, v ktorých je spoločnosť vedúcim distribútorom. V roku 2001 mala spoločnosť založené dcérske spoločnosti v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Chorvátsku a na Slovensku.

2007

V tomto momente získala spoločnosť oporu na štyroch najväčších trhoch v strednej a východnej Európe – v Nemecku, Poľsku, Ukrajine a Rusku, rovnako ako aj Kazachstane. Katrin Kirchtag vstúpila do spoločnosti v 2010 a priviedla spoločnosť KUK do digitálneho veku a zabezpečila jej budúcnosť v Európe.

2014

Spoločnosť KUK otvorila dcérske spoločnosti v Albánsku a Macedónsku, spolu s testovacími kuchyňami vo všetkých prevádzkach.

2016

Spoločnosť dosiahla ďalší míľnik: nové aplikačné centrum v mestách Győr v Maďarsku, a v Kyjeve na Ukrajine, čo umožnilo spoločnosti zvyšovať svoje odborné znalosti v špeciálne vybavených laboratóriách a zlepšovať svoje služby pre zákazníkov a dodávateľov. Nové najmodernejšie zariadenia pomohli firme simulovať zložitejšie, technicky náročné výrobné procesy a vyvíjať riešenia podĺa potrieb zákazníkov. Výskum, inovácie a podnikateľský duch sú kľúčové prvky vízie spoločnosti.

2019

KUK naďalej posiľňuje svoju pozíciu na trhu otváraním ďalších pobočiek v Pobaltí, Gruzínsku a Grécku a tiež aj tréningovým centrom v Győri v Maďarsku. S plochou viac ako 900 m² ponúka rozsiahle možnosti zariadení a dostatočného priestoru na stretnutie sa, výmenu nápadov a vývoj riešení podľa potrieb zákazníka.

2020

KUK zväčšuje svoju geografickú stopu na Východe zriadením pobočky v Kirgizstane a kráča do Západnej Európy otváraním pobočky v Belgicku, ktorá pokrýva trh v Beneluxe.

2024

Rok 2024 znamená rozšírenie geografickej prítomnosti KUK-u do východnej Afriky. S otvorením kancelárie v Keni a rozšírením aktivít do Ugandy a Tanzánie KUK nielen vstupuje do nových krajín, ale otvára aj kontinent plný nových príležitostí.

Tím

Adding value – kompetentné kontaktné osoby, na ktoré sa môžete spolahnúť.

Naši zamestnanci sú tvárou našej spoločnosti. A každý z nich je na 100 % odhodlaný využívať naše široké a flexibilné štruktúry pre Vaše výhody - kdekoľvek a v lokálnom jazyku. To je dôvod, prečo kultúrna rôznorodosť patrí k neoddeliteľnej súčasti našej firemnej kultúry. Spúšťa kreativitu, podnecuje jednotlivcov prevziať iniciatívu a učí nás vnímať špecifické potreby miestneho trhu, čo následne funguje ako inšpirácia pre nové inovatívne produkty v rámci ostatných trhov. V čom vyniká spoločnosť KUK? Máme radi nekonvenčné uvažovanie, prijímanie veľkých výziev a sme vždy pripravení prevziať zodpovednosť.

Pracovné miesta

Adding value – zaujímavé pracovné príležitosti.

Nové trhy, nové príležitosti - nielen pre rastúce spoločnosti, ale aj pre nové tváre. Chceli by ste sa k nám pridať? Prezraďte nám, prečo chcete patriť do KUK tímu a o akú pozíciu by ste mali záujem. U nás nájdete rôzne uplatnenia: asistent predaja s úzkou spoluprácou so zákazníkmi a dodávateĺmi, alebo ako technológ a obchodný predajca v jednom... Zašlite nám Váš príbeh a ukážte nám, aký ste inovatívny. Sme zvedaví! Svoju žiadosť pošlite na jobs@kuk.com.

Pre našich zákazníkov

Adding value - komplexná podpora a poradenstvo.

Vysokorozvinuté a náročné odvetvia, ako sú potravinársky a farmaceutický priemysel, sa spoliehajú na svojich vývojárov, ktorí musia čeliť výnimočným výzvam. Konečné výrobky sú stále zložitejšie. A cyklus produktov je stále kratší. Vývojári preto musia reagovať rýchlejšie a efektívnejšie. Potreba nájsť partnerov, ktorí by ich podporovali, je čím ďalej, tým intenzívnejšia. My sme na túto výzvu zareagovali. Naša komplexná, jednotná poradenská služba sa dostane k jadru hlavných potrieb Vašej spoločnosti a podporí Vás počas celého procesu vývoja. To je ďalšia výhoda, ktorú naši dlhoroční zákazníci vedia a dokážu oceniť.

Pre našich dodávateľov

Adding value – váš lokálny obchodný partner.

S novovznikajúcimi trhmi po celom svete, sa otvárajú aj dvere mnohých renomovaných firem pre prvotriednych dodávateľov. Tieto spoločnosti neočakávajú len vysokokvalitné suroviny - ale aj mimoriadnu podporu vo svojich výrobných závodoch. Pre výrobcov prísad s pestrou škálou produktov je to príležitosť a výzva zároveň. Čo potrebujete, je flexibilný a odborný tím, ktorý Vám poskytne miestnu podporu a bude s Vami úzko spolupracovať. A to je presne to, ako spoločnosť KUK vníma svoje postavenie, ako obchodný partner pre Európu, strednú Áziu a východnú Afriku. Našich 95+ potravinárskych technológov sa, ako spojovací článok medzi výrobcami a zákazníkmi, cíti ako doma - vo výskumných laboratóriách našich dodávateľov, aj vo vývojových laboratóriách našich zákazníkov. Hodnota, ktorú pridávame? Hladký prenos poznatkov medzi oboma stranami, ktorým môžeme najnovšie poznatky aplikovať na vývoj jedinečných produktov. Je to len ďalší dôvod, prečo nám dodávatelia veria pri rozširovaní svojich činností prostredníctvom našej rozsiahlej obchodnej siete. Vďaka dlhoročným vzťahom so zákazníkmi máme dvere naozaj otvorené dokorán.

Skúšobné kuchyne

Adding value - inovatívne skúšobné laboratóriá.

V laboratóriách našich dodávateľov spoznávame ich vysokokvalitné prísady. Vo vlastných laboratóriách si 95+ potravinárskych technológov rozširuje svoje vedomosti, skúša nové recepty a vytvára nové malé vzorky. Je to služba, ktorú naši zákazníci vítajú, pretože vďaka nej si môžu byť istí vysokou kvalitou finálnych výrobkov, ešte pred začatím ich výroby. Tento model bol zavedený už v 21 krajinách s aplikačnými laboratóriami a výrobňami vzoriek, ktoré pridávajú ešte väčšiu hodnotu pre našich dodávateľov a zákazníkov.

Dodávatelia

ADDING VALUE - vysoko špecializovaní dodávatelia.

Naši dodávatelia sú kľúčovým predpokladom našej schopnosti vytvárať pridanú hodnotu. V súlade s prísnymi štandardmi bezpečnosti a kvality vytvárajú nové ingrediencie vo svojich laboratóriách, čo nám následne umožňuje vytvárať vysokokvalitné, inovatívne produkty v spolupráci s našimi zákazníkmi. Keď nás dodávateľ poverí obchodným zastupovaním v konkrétnom regióne, získa ešte väčšiu pridanú hodnotu: prístup k viac než 20 000 zákazníkom v Európe, v strednej Ázii a východnej Afrike. Rozhodnutie poveriť KUK obchodným zastúpením však nie je ľahkomyselné.Je to pokračovanie úzkej spolupráce s našimi potravinárskymi špecialistami v laboratóriách dodávateľa. Dodávatelia, ktorí využívajú naše služby, môžu mať istotu, že ich vysokokvalitné ingrediencie sú v dobrých rukách. Výhodou pre nich je naša vybudovaná predajná sieť, ktorá pokrýva viaceré krajiny, pričom distribúciu a logistiku zabezpečuje KUK.

>> viac

Potravinárske ingrediencie

Adding value - vybrané potravinárske ingrediencie.

V rámci zamerania na špeciálne potravinárske ingrediencie ponúkame široké portfólio kvalitných produktov a navyše viac ako 95 potravinárskych technológov, ktorí Vám poskytnú odborné poradenstvo.

>> viac

ŠKROBY

Modifikované a funkčné natívne škroby, emulgačné škroby a škroby napodobňujúce tuk

HYDROKOLOIDY

Karagenany, algináty, xantán, svätojánsky chlieb, guar, pektíny, želatína, agar, arabská guma, celulóza a mikrokryštalická celulóze a ich funkčné zmesi

MLIEČNE DERIVÁTY

Kazeináty, sušená srvátka a koncentrárty, frakcie masla, speňovače, toppingy – instantné mliečne produkty, smotany do kávy

MLIEKÁRENSKÉ KULTÚRY a MÉDIÁ

Mliekárenské a syrárske kultúry, syridlá a médiá

ČOKOLÁDOVÉ PRODUKTY

Kakaový prášok, kakaové maslo a hmota, priemyselná čokoláda, polevy a plnky, dekoratívne čokoládové produkty

RASTLINNÉ TUKY

Palmové tuky a špeciality na báze palmových tukov (CBE, CBS, CBR, CBI a shortening), ostatné rastlinné tuky,

Práškové tuky a fliačky

FARBIVÁ a PRÍCHUTE

Prírodné farbivá a iné farbiace látky, karamelové farbivá, vanilín, rôzne arómy a príchute, syrové príchute, kvasničné extrakty, čaje a kávové extrakty

PRODUKTY Z VAJEC

Kryštalické a rozprašovaním sušené vaječné bielka, sušené vaječné žĺtka a celé vajíčka

OVOCIE a ZELENIVA

Lyofilizované a sušené - ovocie, zelenina, hríby, mäso a ryby, ovocné a zelninové prášky.

Ovocné pyré a koncentráty, bylinky a koreniny

OSTATNÉ PRODUKTY

cereálie a ich zmesi, cornflakes, sójové oriešky, -fliačky, -granulky, strúhanka a krutóny, baby food cereálie, špeciálne hydrolyzované múky

SLADIDLÁ a CUKRY

aspartam, acesulfam K, stevia, xylitol, lactitol, fruktóza, hnedý cukor, autentický belgický “pearl” cukor, sukralóza, icing sugar a fondánt

FUNKČNÉ PROTEÍNY (NEMLIEČNE)

rastlinné – sójový protein, hrachový protein, sulnečnicový protein, proteíny zo strukovín, živočíšne – kolagén, mäsové proteíny, plazma

EMULGÁTORY

Mono-diglyceridy, datem, lactem, citrem, acetem, PGE, PGPR, SSL, lecitín

ANTIOXIDANTY

Tokoferoly, askorbyl palmitát, rozmarínový extract, extract zo zeleného čaju

INÉ

Strúhanky na obaľovanie ,( instantná) ryža a ryžová múka, tekutý a sušený sladový extract a múka, fosfáty, enzýmy, sorban draselný, marcipán, glazovacie a leštiace prípravky pre sladkosti, betaín

Nutra- a farmaceutiká

Adding value - vybrané ingrediencie pre funkčné potraviny a liečivá.

V rámci zamerania na špeciálne ingrediencie pre funkčné potraviny a liečivá ponúkame široké portfólio vysokokvalitných produktov a viac ako 95 potravinárskych technológov, ktorí vám poskytnú odborné poradenstvo.

>> viac

POMOCNÉ LÁTKY (PEVNÉ)

Laktóza pre granuláciu, Laktóza pre priamu kompresiu, Poťahy na tablety, Desintegranty, Lubrikanty (kyselina stearová, stearát horečnatý, glycerol dibehanát), Farmaceutické škroby, Farmaceutický izomalt, Uhličitan vápenatý, Farmaceutická želatína, Xantán

POMOCNÉ LÁTKY (TEKUTÉ)

Polysorbáty, Sorbitanové estery, Stearáty makrogolu, MCT oleje, Emulgátory a zahusťovadlá pre krémy, Pomocné látky pre vakcíny

LUBRIKANTY

Kyselina steárová, Stearát horečnatý, Glycerol dibehanát

VLÁKNINA

Inulin, Tekutá oligofruktóza, Hrachová vláknina, Galakto-oligosacharidy (GOS), škroby

VITAMÍNY A MINERÁLY

Vitamín K2, Vitamín D3, Vysoko biovyužitelný komplex zinku, Vitamínové a minerálne zmesi, Rôzne vápenaté a horečnaté soli

PROBIOTIKÁ

Probiotické kultúry, Zmesi a hotové výrobky

KĹBOVÁ VÝŽIVA

Glukózamín, Chondroitin, Natívny (nedenaturovaný) kolagén typu II, Extrakt z kohútich hrebeňov bohatý na kyselinu hyalúronovú, Hydrolyzovaný kolagén / kolagénové peptidy

VÝŽIVA KOSTÍ

Vitamin K2, Vitamín D3, Kalcifikované morské riasy, Rôzne vápenaté a horečnaté soli, Hydrolyzovaný kolagén / kolagénové peptidy

VÝŽIVA PRE KARDIO-VASKULÁRNY SYSTÉM

Prírodne koncentrované omega-3 mastné kyseliny, Omega-3 mastné kyseliny v olejovej a práškovej forme, Vitamin K2

VÝŽIVA PODPORUJÚCA IMUNITU

Laktoferín, Kolostrum, Vitamín D3, Extrakt zo smrekovca / arabinogalaktány

ŠPORTOVÁ VÝŽIVA

L-karnitín, Konjugovaná kyselina linolénová, ZMA minerálny complex, Hydrolyzovaný kolagén / kolagénové peptidy, Srvátkové proteíny, Kazeináty, Rastlinné proteíny

VÝŽIVA NA KRÁSU

Fytoceramidy, Koriandrový olej na citlivú pokožku, Extrakt z kohútich hrebeňov bohatý na kyselinu hyalúronovú, Hydrolyzovaný kolagén / kolagénové peptidy, Extrakt z kaviáru

Kontakt

Adding value - dostupnosť.

Zaujali sme Vás? Máte otázky a chcete rýchle odpovede? Jednoducho sa s nami spojte postredníctvom miestnych kancelárií spoločnosti KUK alebo nás neváhajte kontaktovať cez našu centrálu. Naša pridaná hodnota? Vždy odpovieme do 24 hodín. A keď sa Vám ozve jeden z našich zástupcov, môžete sa na nich naozaj spoľahnúť.

KUK-kancelárie

Adding value - na konkrétnom mieste a v miestnom jazyku.

Ponúkame flexibilitu pre malé firmy a spoľahlivosť pre etablované spoločnosti. Vďaka tomuto prístupu sme úspešne vybudovali naše pôsobenie v 33 krajinách. Spolupráca so spoločnosťou KUK znamená komunikáciu so skutočnou osobou, ktorá rozumie Vášmu podnikaniu. Poskytujeme podporu na pracovisku, sme k dispozícii v krátkom čase a sme odhodlaní a motivovaní vyriešiť všetky Vaše problémy. Žiaden problém nie je príliš malý na to, aby sa nemohol vyriešiť inovatívnym spôsobom. Hodnota, ktorú pridávame? Vzdialenosť k Vám a rozsiahla konzultácia vopred.

ústredie

KUK-Handels GmbH
Auleiten 4
4910 Ried im Innkreis
Telefón +43 77 52 858 05
Fax +43 77 52 858 05 – 20

Slovensko

KUK-Slovakia, s.r.o.
Zvolenská 32
821 09 Bratislava
Telefón +421 905 609 643
Fax +421 2 5810 3412

Albánsko

KUK-Albania sh.p.k.
Autostrada Tirane-Durres KM7
1051 Kashar-Tirane
Telefón +355 4 4803429
Fax +355 4 4803429

Belgicko, Holandsko, Luxembursko

KUK-Benelux bv
Philipssite 5/ bus 1
3001 Leuven
Telefón +32 16 79 21 55
Fax

Bulharsko

KUK-Bulgaria Ltd.
Georgi Benev Str. 3
4027 Plovdiv
Telefón +359 32 946 760
Fax +359 32 967 558

Česká republika

KUK-Bohemia, spol. s r.o.
Vinohradská 90
130 00 Praha 3
Telefón +420 271 730 262
Fax +420 272 191 616

Chorvátsko, Bosna a Hercegovina

KUK-Adriatic d.o.o.
Rudeska 160B
10000 Zagreb
Telefón +385 1 3866 014
Fax +385 1 3886 164

Georgia

KUK-Georgia LLC
Kamani St. 10, Floor 1, Apt. 101
0186 T'bilisi
Telefón +995 32 290 7669
Fax +995 32 290 7669

Grécko

KUK Hellas I.K.E.
183, Siggrou Ave. & Sardeon 1,
17121 Nea Smyrni, Athens
Telefón +30 210 933 96 12
Fax +30 210 933 96 43

Kazachstan

TOO KUK-Kazakhstan
Sagadat Nurmagambetov, 206
050026 Almaty
Telefón +7 701 220 08 61
Fax +7 701 220 08 61

Keňa

KUK - East Africa Ltd.
Office 32, KOFISI 13th Floor, Landmark Plaza building, P.O. Box
51090 Nairobi
Telefón 0708735855
Fax -

Kirgizsko

KUK-KG Ltd.
9 office, 54 A, Maldybaieva
720020 Bishkek
Telefón +996 552 088 884
Fax -

Litva, Lotyšsko, Estónsko

KUK-Baltics UAB
Žalgirio str. 88
09303 Vilnius
Telefón +370 5 277 89 45
Fax

Maďarsko

KUK-Hungaria Kft.
Wesselényi utca 8.
9024 Györ
Telefón +36 96 511 780
Fax +36 96 511 789

Nemecko

KUK-Deutschland GmbH
Falltorstrasse 8
76669 Bad Schönborn
Telefón +49 7253 93 49 08 - 0
Fax +49 7253 93 49 08 - 9

Poľsko

KUK-Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbięcice 49/5
61-547 Poznań
Telefón +48 61 639 77 02
Fax

Rakúsko

KUK-Austria GmbH
Auleiten 4
4910 Ried im Innkreis
Telefón +43 77 52 858 05
Fax +43 77 52 858 05 – 20

Rumunsko

KUK-Romania S.R.L.
Str. Pipera Tunari 61
077190 Voluntari, Jud. Ilfov
Telefón +40 2131 044 65
Fax +40 2131 044 69

Rusko

KUK-Russia Ltd.
3rd Khoroshevskaya str.18, build.2
123298 Moscow
Telefón +7 495 225 45 81
Fax

Severná Macedónsko

KUK-Macedonia d.o.o.e.l.
bul. Ilinden 105/3-4
1000 Skopje
Telefón +389 2 311 80 82
Fax +389 2 312 01 48

Slovinsko

KUK d.o.o. - Slovenia
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana
Telefón +386 1 436 42 92
Fax +386 1 436 42 93

Srbsko, Čierna Hora

KUK-Srbija d.o.o.
Bulevar Arsenija Čarnojevića 66
11 070 Beograd
Telefón +381 11 3089 950
Fax +381 11 3089 970

Ukrajina

KUK-Ukraine Ltd.
Krasylivska str. 11
03040 Kiew
Telefón +380 44 459 31 55
Fax +380 44 459 31 56